Een woordje over onze nieuwe vlagOnze vorige vlag had haar dienst gedaan en was "tot op de draad" versleten.
Het bestuur besliste om uit te kijken naar een nieuwe vlag.
Er werd geopteerd om een degelijke vlag te zoeken.
De prijzen zijn dan ook navenant.
Via onze secretaris werd contact genomen met het CCMP te Ieper, door ons gekend vanwege het bezoek dat gebracht werd op 5 mei 2010 door onze afdeling.
Een aanvraag tot het vervaardigen van een embleem voor vaderlandslievende vereniging werd gedaan en goedgekeurd met een eerste prijsberekening.
Nadat we de goedkeuring ontvangen hadden werd een afspraak gemaakt met het CCMP en ging een afvaardiging van het bestuur naar Ieper om een keuze te maken en te bespreken wat er allemaal op geborduurd moest worden.
Hierna was het wachten op het vervaardigen ervan.
In April kregen wij bericht dat de nieuwe vlag klaar was en werd opnieuw een afvaardiging van het bestuur naar Ieper gestuurd om ze op te halen.
In het bestuur werd beslist op onze nieuwe vlag te laten wijden, en wel op 21 Juli 2013.
Een dag die niet zal vergeten worden, de dag dat Koning Albert II zijn troon doorgaf aan zijn zoon de kroonprins en vanaf die dag Koning Philip I.

Vermits ons inkomen beperkt is kunnen wij steun goed gebruiken en tot op heden hebben wij van volgende sponsors een bijdrage voor onze nieuwe vlag mogen ontvangen :
Ere-burfgemeester V.D. Casteele Paul
Immobouw Bart
Mev Daeyaert-Philippart Renée
Mev De Clippeleir Agnes
Restaurant “De Otter”

Namens NSB danken wij hen van ganser harte voor hun milde steun.
Giften worden dankbaar aanvaard en kunnen gestort worden op rekening
BE82 9796 5085 6968 N.S.B. AFDELING HAMME BOOTDIJKSTRAAT 45A 9220 MOERZEKE
Dank bij voorbaat.
De voorzitter van NSB Hamme Michel Smet.

   

 

 

 

Home      Terug naar waargebeurd